voor wie/

Je kunt voor behandeling met verschillende klachten bij mij terecht. Sommige mensen zijn somber, ongelukkig, onzeker en piekeren veel. Anderen hebben last van wisselende stemmingen of gevoelens van leegte. Ze weten niet goed wie ze zijn of wat ze eigenlijk willen. Er kunnen veel verschillende redenen zijn om je voor behandeling aan te melden.

Bel of mail gerust met een vraag.

Je kunt ook last hebben van:

  • / bindings- of verlatingsangst
  • / depressiviteit
  • / angst en onzekerheid
  • / problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen
  • / identiteitsproblemen
  • / overbelasting
  • / onbegrepen lichamelijke problemen
  • / problemen met je zelfbeeld
  • / piekeren

mensen met autisme en bijkomende klachten zijn ook welkom.

evelien bruijn/

Ik volgde de GZ opleiding bij de Rino Groep in Utrecht. Daarvoor studeerde ik klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van mijn afstuderen was leegte. Het fascineerde me omdat het iets impliceert wat er niet is maar toch wordt ervaren. Het innerlijk leven stond centraal. Dat is het sindsdien voor mij altijd blijven doen. Het boeit me nog iedere dag. Ik heb ruim tien jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ben gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met langdurige en complexe problematiek.

Belangrijke uitgangspunten van mij zijn

/ dat klachten niet los van de persoon, omgeving en achtergrond kunnen worden gezien

/ dat we worden gevormd door belangrijke ervaringen met anderen

/ mensen een natuurlijk neiging hebben zich te ontwikkelen

/ dat de manier waarop we met anderen en situaties omgaan soms bewust is maar vaak ook onbewust

/ dat deze manier vaak lang heel nuttig is geweest maar later juist in de weg gaat zitten

/ dat het dan goed is om de ontwikkeling die is vastgelopen weer op gang te brengen

 

evelien bruijn praktijk voor psychotherapie kast amsterdam

psychotherapie/

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van je klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.

In de praktijk kun je terecht voor zowel kortdurende behandeling voor milde psychische problemen ('Generalistische Basis GGZ') als voor langdurende behandeling voor meervoudige, complexe psychische problemen ('Specialistische GGZ’).

Wanneer je je aanmeldt zal ik eerst even telefonisch contact met je opnemen. In dit gesprek hoor ik graag wat je vraag is en wat ik voor je zou kunnen betekenen. Ik zal dan een inschatting maken of je bij mij op de goede plek bent. Als dat zo is maken we een afspraak. Mocht dat niet het geval zijn dan denk ik mee waar je het best geholpen kunt worden.

Tijdens de eerste afspraken maken we verder kennis met elkaar. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, maken we vervolgafspraken en stellen we samen het behandelplan vast. We kunnen het dan ook hebben over de vergoedingen. De frequentie is meestal wekelijks, maar kan ook lager of hoger zijn afhankelijk van wat het meest passend lijkt. De duur van de gesprekken is 45 minuten.

Momenteel is er een wachttijd van zes weken. Ik werk nauw samen met andere vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien nodig regel ik een achterwacht tijdens vakanties.

vergoedingen/

Therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

BGGZ
In de basisggz zijn vier producten. In deze producten wordt alle tijd die besteed is aan de behandeling verrekend, het betreft dus zowel directe tijd (gesprekken) als indirecte tijd (verslaglegging). Tijdens de kennismaking wordt bepaald waar je voor in aanmerking komt. Er is een vast tarief per product.

 

SGGZ
De vergoeding van een psychotherapeutische behandeling verloopt via DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Na 12 maanden of bij het afsluiten van de behandeling wordt berekend, hoe lang de behandeling tot dan toe heeft geduurd. Deze tijd in minuten, in combinatie met de diagnosecode, levert een prijs op.

Alle tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld. Aan het einde van de behandeling krijg je een factuur. Deze kun je zelf indienen bij je verzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk. De mate van vergoeding verschilt per verzekeraar. Ik adviseer om dit voorafgaand aan de behandeling goed na te vragen bij je zorgverzekering. Let daarbij ook op de verschillen tussen een restitutie en een naturapolis. Het is belangrijk te weten wat er precies in de polisvoorwaarden staat over de vergoeding van psychologische behandeling.

Voor alle overige activiteiten hanteer ik een tarief van 95 euro per uur.

 

Eigen Risico
Het eigen risico in de zorg bedraagt in 2018 385 euro.

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van te voren af te zeggen zonder kosten. Bij latere afzegging zal 50 euro in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed.

evelien bruijn psychotherapiepraktijk aamsterdam

de praktijk/

 

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Bel of mail gerust, of vul het contactformulier in.

Op woensdag ben ik doorgaans tussen negen en tien goed telefonisch bereikbaar. Mocht het niet lukken om me te bereiken, laat dan een nummer achter dan bel ik z.s.m terug.

 

Evelien Bruijn

GZ Psycholoog en psychotherapeut in opleiding

 

Olympiaplein 4 1076AB Amsterdam
06 241 390 85

 

BIG 19914017825

AGB praktijkcode 94063242

KVK 64480321

 
www.nvgzp.nl

www.psychotherapie.nl

www.lvvp.info
 

 

contactformulier

 

naam (verplicht)

e-mail (verplicht)

onderwerp

bericht