voor wie/

Je kunt voor behandeling met verschillende klachten bij mij terecht. Sommige mensen zijn somber, ongelukkig, onzeker en piekeren veel. Anderen hebben last van wisselende stemmingen of gevoelens van leegte. Ze weten niet goed wie ze zijn of wat ze eigenlijk willen. Er kunnen veel verschillende redenen zijn om je voor behandeling aan te melden.

Bel of mail gerust met een vraag.

Je kunt ook last hebben van:

  • / bindings- of verlatingsangst
  • / depressiviteit
  • / angst en onzekerheid
  • / problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen
  • / identiteitsproblemen
  • / overbelasting
  • / onbegrepen lichamelijke problemen
  • / problemen met je zelfbeeld
  • / piekeren

evelien bruijn/

Ik volgde de psychotherapie opleiding aan de Rino Amsterdam. Eerder deed ik GZ opleiding bij de Rino Groep in Utrecht. Daarvoor studeerde ik klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van mijn afstuderen was leegte. Het fascineerde me omdat het iets impliceert wat er niet is maar toch wordt ervaren. Het innerlijk leven stond centraal. Dat is het sindsdien voor mij altijd blijven doen. Het boeit me nog iedere dag. Ik heb ruim vijftien jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ben gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met langdurige en complexe problematiek.

Belangrijke uitgangspunten van mij zijn:
/ dat klachten niet los van de persoon, omgeving en achtergrond kunnen worden gezien;
/ dat we worden gevormd door belangrijke ervaringen met anderen;
/ mensen een natuurlijk neiging hebben zich te ontwikkelen;
/  dat de manier waarop we met anderen en situaties omgaan soms bewust is maar vaak ook onbewust;
/ dat deze manier vaak lang heel nuttig is geweest maar later juist in de weg gaat zitten;
/ dat het dan goed is om de ontwikkeling die is vastgelopen weer op gang te brengen.

evelien bruijn praktijk voor psychotherapie kast haarlem

psychotherapie/

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van je klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.

In de praktijk kun je terecht voor zowel kortdurende behandeling voor milde psychische problemen (Generalistische Basis GGZ) als voor langdurende behandeling voor meervoudige, complexe psychische problemen (Specialistische GGZ).

Wanneer je je aanmeldt zal ik eerst even telefonisch contact met je opnemen. In dit gesprek hoor ik graag wat je vraag is en wat ik voor je zou kunnen betekenen. Ik zal dan een inschatting maken of je bij mij op de goede plek bent. Als dat zo is maken we een afspraak. Mocht dat niet het geval zijn dan denk ik mee waar je het best geholpen kunt worden.

Tijdens de eerste afspraken maken we verder kennis met elkaar. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, maken we vervolgafspraken en stellen we samen het behandelplan vast. We kunnen het dan ook hebben over de vergoedingen. De frequentie is meestal wekelijks, maar kan ook lager of hoger zijn afhankelijk van wat het meest passend lijkt. De duur van de gesprekken is 45 minuten.

Ik werk nauw samen met andere vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien nodig regel ik een achterwacht tijdens vakanties. Momenteel heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen.

vergoedingen/

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk. Houdt wel rekening met het eigen risico. Het eigen risico in de zorg bedraagt in 2024 385 euro, tenzij anders overeengekomen. Hierop wordt al bij het eerste gesprek aanspraak gemaakt door de verzekeraar. Ik heb geen contracten met verzekeraars. Zo blijft de rol van therapeut en verzekeraar gescheiden.

De bekostiging gaat via het zorgprestatiemodel. Voorheen bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is
dit niet meer zo, nu gebeurt dat op basis van zorgtype. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden, in de praktijk is dat eens in de drie maanden.

Alle tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld. De factuur dien je zelf te voldoen en kun je ook gebruiken om in te dienen bij je verzekeraar. De mate van vergoeding verschilt per verzekeraar. Ik adviseer om dit voorafgaand aan de behandeling goed na te vragen bij je zorgverzekering. Let daarbij ook op de verschillen tussen een restitutie en een naturapolis.

Voor overige activiteiten hanteer ik een tarief van 131,82 euro per uur. Voor informatie over de kosten van leertherapie kun je het beste even contact opnemen.

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van te voren af te zeggen zonder kosten. Bij latere afzegging zal 50 euro in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed.

evelien bruijn psychotherapiepraktijk aamsterdam

de praktijk/

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Bel of mail gerust, of vul het contactformulier in.
Op woensdag ben ik doorgaans redelijk telefonisch bereikbaar. Mocht het niet lukken om me te bereiken, laat dan een nummer achter dan bel ik z.s.m. terug.

Evelien Bruijn
Psychotherapeut

Essenstraat 35zw 2011DW Haarlem
06 241 390 85

/ privacy statement / praktijkinformatie / kwaliteitsstatuut /

BIG 19914017825 / 19914017816
AGB praktijkcode 94062342
KVK 64480321

contactformulier/

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam